MUDr. Věra Zelená s.r.o.

Josefská 9
602 00 Brno-město
Firemní telefon: +420 542 214 382
Mobilní telefon: +420 606 436 911
IČ: 03377351
DIČ: CZ03377351Co je aktuálního u nás?

Upozornění na novinky v preventivní péči

 

Od 1.1.2022 hradí zdravotní pojišťovny dětem mezi 14.-15. rokem očkování proti meningokokovým infekcím.

Očkování je nepovinné.

Pro získání dostatečné imunity je třeba podat 2 dávky vakcíny Bexsero (nebo Trumenba) chránící proti meningokokům B v odstupu minimálně jednoho měsíce

a jedna dávka vakcíny Nimenrix chránící proti meningokokům skupiny A,C,W,Y. 

Rodičům, kteří chtějí své 14 leté děti ochránit, radím, aby se po 14 tých narozeninách dětí telefonicky objednali  na toto očkování.

 

Od 1.1.2022 hradí pojišťovny plně rovněž ekonomicky náročnější vakcíny proti lidskému papiloviru (HPV) mezi 13. a 14. rokem, očkování je rovněž nepovinné, možno je volit vakcínu Gardasil, Gardasil 9 a Cervarix, všechny jsou tedy nově bez doplatku.

 

 

 

Pozor

I nadále v rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci koronavirem  udržujeme v naší ordinaci

přísný protiepidemický režim.

Všechny pacienty ošetřujeme výhradně  v ordinačních hodinách pro nemocné  mezi 7. až 9.30 hodinou, ve čtvrtek 14.30 - 17.00, nejlépe  po předchozím ohlášení se telefonicky na čísle 542214382 .

Umožňuje - li to stav dítěte, upřednostňujte telefonickou konzultaci před osobní návštěvou ambulance.

 

 

Žádám rovněž své rodiče svých pacientů, aby před návštěvou ambulance pro onemocnění spojená s teplotou, rýmou, kašlem, případně průjmem, provedli dětem antigenní test na Covid, zabrání tak zbytečnému rozšíření infekce.

 

 

 

Poradny a očkování zdravých dětí i nadále probíhají - právě pro vyjmenovaná opatření jsme schopni zajistit bezpečné provádění těchto výkonů.

Opakovaně upozorňuji, že i v době, kdy není pandemie, není možno chodit s nemocnými dětmi do poradny mezi zdravé !!

 

Nezapomeňte, že poslední příchozí přichází 30 min. před koncem ordinačních hodin.

 

 

Po ordinační době do 15.30  lze v akutních případech volat mobil 606436911. 

 

Z provozních důvodů nelze volat na mobil během ordinační doby - prosím, v tuto dobu využívejte pevnou linku ( 542214382).

Ošetření akutních stavů po 15.30 hodině ve FDN Brno, Černopolní 9, o víkendech a svátcích bez přerušení

Z časových důvodů nebudu regovat na Vaše maily.

 

 

Telefonní číslo na pevnou linku je 542214382

 

Upozorňuji rodiče dětí, že by si měli dopředu zajistit potvrzení na letní tábory svých dětí. Tato potvrzení jsou platná po dobu 2 let.

Zápis do zdravotního průkazu provádíme při každé preventivní prohlídce dítěte bezplatně.

 

Pokud se nemůžete dostavit na objednanou hodinu, dejte prosím vědět  včas, váš termín může posloužit jinému pacientovi, který pak nemusí na objednání čekat příliš dlouho.

 

Nově upozorňuji na změnu v legislativě týkající se vydávání posudků pro sport,  další studium apod.

Pokud jde o POSUDEK, musí být provedena prohlídka dítěte a zhodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu s následným rozhodnutím,  zákonný zástupce musí podepsat převzetí posudku a kopie musí být založena do dokumentace dítěte.

Tento posudek musí být zhotoven do 10 dnů od jeho převzetí.

K posudku, který má být vyhotoven k přihlášce na školu by měla škola, na kterou se dítě bude hlásit, dodat současně s přihláškou tzv. kategorizaci včetně popisu druhu práce, pracovních podmínek a zdravotních rizik z ní vyplývajících.

 

 

Lékařka i zdravotní sestra jsou přesvědčeny o příznivém dopadu očkování na zdraví dětí i celé populace a rozhodně nepodporují  rozhodnutí rodičů, kteří odmítají své děti očkovat.

Informace o ordinaci MUDr. Věra Zelená s.r.o.

ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY PRO DĚTI A DOROST, Brno-město

Vchod do ordinace ve 2. patře  se nachází v pasáži domu na Josefské 9, přístup je bezbarierový.

 

MUDr. Věra Zelená poskytuje léčebnou a preventivní péči pro děti a mladistvé do 19 let

Zdravotní sestra Petr Šťastná

 

REGISTRACE nových pacientů dle aktuální kapacity po telefonické domluvě

 

V ordinaci máme k dispozici přístroj CRP na rozlišení virové a bakteriální infekce v organismu a streptest, který odhalí případnou přítomnost streptokoka v organismu. Nově máme přístroj na vyšetření moče, který vylučuje subjektivní hodnocení dosud používaných proužků na moč a přístroj schopný změřit hladinu bilirubinu u novorozenců pouze přiložením na kůži, takže je možné sledovat novorozeneckou žloutenku, aniž bychom museli dítěti odebírat krev.

Nabízíme možnost zapůjčení váhy pro nedonošené děti.

 

Ve dnech 29.9. a 30.9. ordinuji bez sestry jen v omezených ordinačních hodinách od 9 do 12 hodin.

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Věra Zelená- studium na LF UJEP Brno 1973 -1979

předatestační praxe NsP Boskovice, Vyškov, kardiochirurgické centrum FN Pekařská.

Atestace I.st. v r. 1983, od ledna roku 1985 pracuji jako praktická lékařka pro děti ( nyní praktický lékař pro děti a dorost) stále ve středu města.

Od roku 1996 do roku 2015 jsem sloužila noční služby v porodnici Nemocnice Milosrdných bratří.

V roce 1983 jsem složila na FF UJEP zkoušku z pedagogického minima a několik let vyučovala pediatrii na SZŠ Jaselská a Grohova.

 

sestřička: Petra ŠŤastná

- maturita SZŠ Grohova 1998

praxe na stomatologii, FDN

 

Smlouva se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213, 333

Cena za služby MUDr. Věra Zelená s.r.o.

  Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
 alikace očkování nadstand. vakcinami   + aktuální cena vakcíny  150,-
 potvrzení MŠ, jeslí   100,-
 každá další přihláška    50,-
 potvrzení ŠVP, táborů, sport. aktivit , potvrzení pro úřední účely (ÚP, soudy atd)      200,-
 vystavení potr. průkazu      200,-
 opis /receptu, očk. průkazu, žádanky/   50,-
 vystavení receptu na nadst. vakciny    50,-
 perforace boltců pro naušnice   - obě uši    400,-
 nastřelení naušnic /vč. naušnic/ - obě uši  700,- 
 žádost o řidičský průkaz    300,-
 lék. zpráva pro pojistnou událost  150,-
 lék. zpráva o zdrav. stavu dítěte na žádost rodičů  150,-
změření hladiny bilirubinu u novorozence u nepojištěných  50,-
odběr krve dítěti na žádost rodičů ( k výkonu odběru se připočítává cena jednotlivé položky dle typu vyšetření krve v  laboratoři,  stanovené sazebníkem laboratoře) 100,-
 výpis ze zdravotní dokumentace 150,- 
 potvrzení studia SŠ- 1. přihláška    200,-
 zapůjčení váhy á 1 den  5,-
 potvrzení studia VŠ    400,-
 každá další  200,-
 potvrzení o zdravotním stavu pacienta, pokud není provedena řádná preventivní prohlídka placená zdrav. pojišťovnami (tj. potvrzení a komplexní prohlídka pacienta) 1000,- 

omluvenka na žádost rodičů

 50.-

potvrzení ŠVP a táborů na 2 roky

 

 200

 

 

 vyšetření CRP z prstu u nepojištěných

 

 200
 vyšetření Streptestem u nepojištěných 200 
   

Kde nás najdete?